Diploma Premio do Publico


O grupo de Teatro,
.
"A Pombiña" de Pedroso (Narón)
.
recibeu o Diploma que acredita gañadores do
.
"II Premio do Publico",
.
"Domingos a Escena 2009-2010"