30 Setembro - A cova do trasno

Domingo 30 deSetembro
As sete da tarde
Centro Cívico de Caranza, (Ferrol).
 
Sinopse:
Don Venancio é un indiano de regreso á súa terra na que percibe as deficiencias da escola e quere, á súa maneira, facer unha fundación para poñerlles remedo. Ven tamén coa intención de casar coa marquesa de Outeiro. A obra é unha homenaxe a estes persoeiros que tanto contribuíron desinteresadamente á mellora da educación e da vida en xeral, cos seus logros na emigración. É unha obra sinxela con tentes cómicos.
Reparto: 

D. VENANCIO, O INDIANO: Toñito Alvarez
BENEDITA, NAI DE ADOSINDA: Concha Martínez Fariña
ADOSINDA, MULLER QUE VEN DO RIO: Rosa Rodríguez Vigo
MARQUIÑOS, NENO FILLO DE ADOSINDA: Manuel Ramil
ALCALDE: José Luís Gómez
SECRETARIO: Gerardo Vilar
MARQUESA DO OUTEIRO: Ana Varela
OFELIA, IRMÁ DA MARQUESA: Encarna Seoane(Enca)
LELO: Concha Martínez Fariña
GARDA MUNICIPAL. Suso Martínez
SOBRIÑA DO INDIANO: Lauri Filgueiras
CANTAREIRA.: Lauri Filgueiras
O regreso do Indiano está escrita e dirixida por Javier Vilasánchez.